Часто задавані питання

Запитання та відповіді:
З: Як мені отримати елетронний цифровий підпис?
В: Згідно офіційного сайту АЦСК Україна порядок отримання ЕЦП э таким:

1. Укласти Договір про надання послуг електронному цифровому підпису.
Існує два способи підписання договору про надання послуг ЕЦП:
– Паперовий
Підписується з боку Клієнта в двох екземплярах і разом з комплектом документів подається центр адміністратору реєстрації для подальшої відправки в «УСЦ».
– Безпаперовий (в електронному вигляді)
Клієнт знайомиться з Електронним договором, підписаним ЕЦП АЦСК Україна, на сайті АЦСК Україна або в програмному забезпеченні “БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС”. Після чого заповнює і підписує зі свого боку в одному екземплярі Картку приєднання до договору про надання послуг електронного цифрового підпису і лише її (без підписання самого договору) подає з комплектом документів до центру адміністратору реєстрації.
2. Сплатити рахунок за надання послуг ЕЦП згідно прайсу.
3. Сформувати за допомогою ПЗ “MEDOC” заявку на отримання відкритого ключа: згенерувати особистий ключ та картку реєстрації електронної заявки на посилений сертифікат підписувача ЕЦП.
4. Подати адміністратору реєстрації АЦСК Україна або ВПР (відокремлений пункт реєстрації):
– картку реєстрації електронної заявки на посилений сертифікат підписувача ЕЦП на електронному носієві та в паперовому вигляді (перевірену, засвідчену заявником (підписом та печаткою, якщо у заявника вона є));
– комплект документів.

З: Який комплект документів потрібно подавати?
В: Необхідно подавати такі комплекти документів:

ЗАЯВНИК – ЮРИДИЧНА ОСОБА

Встановлення юридичної особи здійснюється за її установчими документами: Статутом юридичної особи або Положенням про неї – оригіналом або нотаріально засвідченою копією (тільки для пред`явлення, копії не потрібні).
Документи, необхідні для реєстрації:
– заповнений та підписаний Договір про надання послуг ЕЦП – у двох примірниках або заповнена та підписана заявником Картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП – в одному примірнику;
– оригінал установчого документа юридичної особи або його нотаріально засвідчену копія (виключно для ознайомлення);
– нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію або копія виписки з ЄДРПОУ, або копія одного з цих документів засвідчена державним реєстратором, або копія засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи – заявника, або його оригінал та звичайна копія;
– копії документів про призначення на посади кожного з підписувачів- представників заявника (керівника – протокол засідання про призначення, якщо інше не передбачено установчими документами, та наказ про вступ на посаду, головного бухгалтера – наказ про призначення), засвідчені підписом керівника та печаткою юридичної особи-заявника;
– копії паспортів (1-6 стр. – сторінка з фото і наступна після неї) або інших документів, що їх замінюють, кожного з підписувачів – представників заявника (керівника, головного бухгалтера) засвідчені підписами їх власників та печаткою юридичної особи – заявника або тільки підписами їх власників;
– копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожному з підписувачів – представників заявника (керівника, головного бухгалтера), засвідчені підписами їх власників та печаткою юридичної особи – заявника або тільки підписами їх власників;
– заявки на формування посилених сертификатів ЕЦП кожного з підписувачів, згенеровані за Інструкцією у системі «M.E.Doc», в електронному (.PCK) та паперовому вигляді (заповнені, перевірені, підписані відповідними підписувачами: печатка заявника та підпис керівника – керівником; підпис головного бухгалтера – головним бухгалтером);
– Доручення* і паспорт довіреної особи (для встановлення особи та повноважень представника заявника) – лише в разі обслуговування за дорученням;
– Акт наданих послуг підписаний керівником та засвідчений печаткою юридичної особи – заявника.
* Доручення засвідчується підписом керівника та печаткою юридичної особи – заявника.
– копія свідоцтва платника ПДВ (якщо заявник є платником ПДВ).

ЗАЯВНИК – ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЯ, ПРЕДСТАВНИЦТВО) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Встановлення відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи здійснюється за установчими документами: Положенням про нього – оригіналом або нотаріально завіреною копією (тільки для пред`явлення, копії не потрібні).
Документи, необхідні для реєстрації:
– заповнений та підписаний Договір про надання послуг ЕЦП – у двох примірниках або заповнена та підписана заявником Картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП – в одному примірнику;
– оригінал установчого документа (положення) відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи або його нотаріально засвідчену копію (виключно для ознайомлення);
– нотаріально засвідчена копія довідки з управління статистики про внесення відомостей про відокремлений підрозділ (філію, представництво) юридичної особи до ЄДРПОУ або копія засвідчена підписом керівника та печаткою заявника, або її оригінал та звичайна копія;
– копії документів про призначення на посади кожного з підписувачів – представників відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи (керівника – довіреність, видана виконавчим органом юридичної особи, якщо інше не передбачено установчими документами, головний бухгалтера – наказ про призначення), засвідчені підписом керівника та печаткою відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи;
– копії паспортів (1-6 стр. – сторінка з фото і наступна після неї) або інших документів, що їх замінюють, кожного з підписувачів – представників заявника (керівника, головного бухгалтера) засвідчені підписами їх власників та печаткою відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи або тільки підписами їх власників;
– копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожному з підписувачів – представників заявника (керівника, головного бухгалтера), засвідчені підписами їх власників та печаткою відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи або тільки підписами їх власників;
– заявки на формування посилених сертификатів ЕЦП кожного з підписувачів, згенеровані за Інструкцією у системі «M.E.Doc», в електронному (.PCK) та паперовому вигляді (заповнені, перевірені, підписані відповідними підписувачами: печатка заявника та підпис керівника – керівником; підпис головного бухгалтера – головним бухгалтером);
– Доручення* і паспорт довіреної особи (для встановлення особи та повноважень представника заявника) – лише в разі обслуговування за дорученням;
– Акт наданих послуг підписаний керівником та засвідчений печаткою відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи.
* Доручення засвідчується підписом керівника та печаткою відокремленого підрозділу (філії, представництва) юридичної особи.
– копія свідоцтва платника ПДВ (якщо заявник є платником ПДВ).

ЗАЯВНИК – ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ (ФОП)

Встановлення фізичної особи – підприємця здійснюється за свідоцтвом про державну реєстрацію або його нотаріально засвідченою копією, та паспортом або іншими документами, які його замінюють.
Документи, необхідні для реєстрації:
– заповнений та підписаний Договір про надання послуг ЕЦП – у двох примірниках або заповнена та підписана заявником Картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП – в одному примірнику;
– нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію або копія виписки з ЄДРПОУ, або копія одного з цих документів копія засвідчена державним реєстратором, або копія засвідчена підписом та печаткою заявника (лише у випадках, коли у ФОП є печатка), або його оригінал та звичайна копія;
– копія паспорта (1-6 стр. – сторінка з фото і наступна після неї) або іншого документа, що його заміняє, засвідчені підписом та печаткою заявника (якщо у ФОП є печатка) або тільки підписом його власника;
– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номерапідписувачу, засвідчена підписом та печаткою заявника (якщо у ФОП є печатка) або тільки підписом його власника;
– заявки на формування посилених сертификатів ЕЦП кожного з підписувачів, згенеровані за Інструкцією у системі «M.E.Doc», в електронному (.PCK) та паперовому вигляді (заповнені, перевірені, підписані ФОП).
– Доручення* і паспорт довіреної особи (для встановлення особи та повноважень представника заявника) – тільки у разі обслуговування за дорученням.
– Акт наданих послуг підписаний ФОП та засвідчений його печаткою (якщо у ФОП є печатка).
* Якщо у ФОП є печатка – доручення засвідчується його підписом та печаткою.
Якщо у ФОП немає печатки – довіреність повинна бути засвідчена нотаріусом.
– копія свідоцтва платника ПДВ (якщо заявник є платником ПДВ).

ЗАЯВНИК – ФІЗИЧНА ОСОБА

Встановлення фізичної особи заявника здійснюється за паспортом або іншим документом, який його замінює.
Документи, необхідні для реєстрації:
– заповнений та підписаний Договір про надання послуг ЕЦП – у двох примірниках або заповнена та підписана заявником Картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП – в одному примірнику;
– копія паспорта (1-6 стр. – сторінка з фото і наступна після неї) або іншого документа, що його замінює, засвідчені підписом фізичної особи – заявника;
– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера підписувача, засвідчені підписом фізичної особи – заявника;
– заявка на формування посиленого сертификата ЕЦП, згенерована за Інструкцією у системі «M.E.Doc» в електронному (.PCK) та паперовому вигляді (заповнена, перевірена та підписана підписувачем).
– нотаріально засвідчена довіреність і паспорт довіреної особи (для встановлення особи та повноважень довіреної особи) – лише в разі обслуговування за довіреністю.
– Акт наданих послуг підписаний фізичною особою – заявником.